Seegene STARlet

STARlet robot kan utføre ekstraksjon av både DNA og RNA fra alle typer prøvematerialer, og PCR-oppsett.

Ett-trinns prosess fra nukleinsyreekstraksjon til PCR-oppsett

Seegene STARlet gir enkel nukleinsyre-ekstraksjon og PCR-oppsett for oppsett av mange typer prøvemateriale samtidig.

  • Ekstraksjon av alle prøvetyper med samme reagens: Universal Cartridge Kit

Hovedfordeler

  • Stor meny med multiplekse analyser kan kjøres på samme instrument
  • 2-veis LIS oppkobling
  • Effektiv eksperimentprotokoll, mange prøvetyper samtidig
  • Reduserer totale driftskostnader
  • Fleksibel, ekstraksjon og PCR-oppsett sammen, eller hver for seg

Les mer om STARlet på Seegene sin hjemmeside her.

CE-merket Ja
Klinisk bruksområde Ekstraksjons og PCR-oppsett av DNA/RNA av de fleste prøvematerialer
Kapasitet 1-94 prøver
TAT 155 minutter for hele prosessen
8 kanaler
Dispenseringspresisjon (ved 300㎕ tip) 10㎕ : 2%, 50㎕ : 0.75%, 200㎕ : 0.75
Dispenseringspresisjon (ved 1000㎕ tip) 10㎕ : 3.5%, 100㎕ : 0.75%, 1000㎕ : 0.75%
Posisjons nøyaktighet 0.1 mm on X-Y-Z
Mål (L x B x H) 112,4 x 79,5 x 903 cm
Vekt 140 kg

Snakk med oss om dette produktet

Grete Ramstad

Produktsjef

+47 90 92 58 85

Send e-post

GR

Relaterte produkter

Tilhørende produkter