Valg av lansett og fysiologi ved kapillær prøve

Skrevet av: produktsjef Nina Rismyhr og Catherine Pettersen - HemoCue-spesialist/Markedsansvarlig

 

De fleste vet at man bør benytte ulike lansetter, avhengig av analyse og/eller pasient, og at det er ulike prosedyrer med tanke på hvor mange dråper man skal tørke av osv. Det er kanskje ikke alle som vet bakgrunnen for hvorfor prosedyrene er ulike for de ulike analysene.

 

For hematologiske prøver (Hb eller leukocytter) er det i utgangspunktet anbefalt å ta venøse prøver, men i noen situasjoner ser man seg nødt til å ta en kapillær prøve. Da forutsetter det å ha korrekt prosedyre og lansett for å sikre riktig resultat, fordi en god blodflyt, blant annet, er helt avgjørende for kvaliteten på resultatet.

Glukose-analysen krever som regel et veldig lite prøvevolum. En lansett med tynnere og kortere nål er tilstrekkelig å bruke, da disse også skåner pasienten mer. 

 

Om fysiologi, bloddråper og lansetter


Hva er spesielt med hematologiske analyser?

Ved klinisk kjemi-analyser som f. eks. glukose, analyserer man molekyler som flyter løst omkring i plasmaet rundt blodcellene som til sammen utgjør blodet. Ved hematologiske analyser, er det selve blodcellene – enten erytrocytter eller leukocytter – man analyserer eller teller.

Det betyr at blodet i en kapillær dråpe (ca. 20 ul) må være representativt, med et representativt antall blodceller.

 

En god blodflyt for en representativ dråpe

En god blodflyt er nødvendig for å oppnå en representativ bloddråpe ved hematologiske analyser , enten det er Hb eller leukocytter. Dette gjelder uansett produsent av instrument. For å oppnå en god blodflyt er det nødvendig med en lansett som stikker dypt nok og er tykk nok.

Lansetter som typisk benyttes for glukosemåling har også tynnere nål og stikker heller ikke dypt nok. Man vil derfor ikke oppnå en tilstrekkelig blodflyt.

 

Fysiologi ved kapillære prøver

Når en skade (stikk) oppstår i huden, er kroppens første respons å sørge for å minimere blødningen. Det gjør den ved at kapillærene trekker seg sammen. Det vil ta noen få sekunder før kapillærene slipper opp igjen og blodflyten blir normalisert.

Når kapillærene trekker seg sammen rett etter stikket, vil det oppstå en opphopning av blodcellene i kapillæret rett ved stikkstedet og de aller første dråpene man får ut vil ikke være representative for blodcellekonsentrasjonen. Man vil få enten for få eller for mange celler.

Derfor, ved hematologiske analyser, må man tørke av de tre første bloddråpene og fylle kyvetten først når blodflyten har normalisert seg.

 

 

HemoCue anbefaler derfor lansetter med en minimumstikkedybde på 2,0 mm (og maks 23G) både for analysering på Hb 201+/801 og på WBC DIFF. Lansetter med skjærende blad er også et godt alternativ.

Se også HemoCue Safety Lancet eller ta kontakt med din lokale forhandler av medisinske forbruksvarer.

 

Hvilke ulike lansetter bør man ha på laben?

  • Så-kalt high flow-lansett (2,0 mm +/- 0,2 mm og maks 23 G eller skjærende blad) til Hb, leukocytter eller andre analyser som krever god blodflyt
  • Lansett til glukoseanalysering med mindre stikkedybde (1,6- 1,8 mm)
  • Lansetter til barn under 20 kg (maks 1,5 mm) Noklus omtaler maks stikkedybde i eget avsnitt om lansetter i denne artikkelen: https://www.noklus.no/aktuelt/2020/november/preanalytisk-utsendelse/

Det finnes også lansetter med justerbar stikkedybde. Disse kan selvfølgelig løse kravet om ulike stikkedybder uten å ha flere ulike lansetter. Det forutsetter at man husker å justere lansetten for den aktuelle analysen og pasienten om det er et barn.

 

Har du spørsmål om kapillær prøvetaking eller lansetter, ta kontakt med våre produktsjefer

Nina Rismyhr

Produktsjef

+47 92 02 57 31

Send e-post

NR Hvit

Martin Oma

Produktsjef

+47 92 46 21 56

Send e-post

MO