Anemi - Celleteller

Anemi er ikke en sykdom i seg selv, men et tegn på sykdom. På verdensbasis er anemi, ifølge WHO, spesielt utbredt hos barn og kvinner, grunnet feil- og/eller underernæring, .

Jernmangel er den vanligste årsaken til anemi i Norge, men ulike blodsykdommer, kreft, autoimmune sykdommer er også vanlige årsaker til anemi.

Nedenfor finner du artikler på ulike temaer som omhandler anemi, hemoglobin og celleteller. Celleteller er et godt og velkjent diagnostisk verktøy for å starte med anemiutredning.

Friske kvinner og anemi

Riktig prosedyre - Hb-prøvetaking kapillært

Kurs - Klinisk nytte av celleteller

Kapillær prøve på celleteller

Blanding av prøveglass - Er vi bevisste nok?

Valg av lansetter og fysiologien ved kapillær prøvetaking