EntroGen

EntroGen er et amerikansk bioteknologiselskap, med hovedfokus på molekylær diagnostikk, som utvikler nye analyser for genotyping innen farmakogenetikk og onkologi.

Målet til EntroGen er å utvikle brukervennlige genotype- og mutasjonsanalyser som er tilgjengelige for laboratorier. De har en voksende kommersiell portefølje av real-time PCR-baserte tester med mange produkter som brukes for å veilede/overvåke målrettede og persontilpassede terapier for ulike ondartede krefttyper. EntroGen ønsker å gjøre brukervennlige genotype- og mutasjonsanalyser tilgjengelige for laboratorier.

 

Entrogen

Produktansvarlig EntroGen

Huma Siddiqui

Produktsjef

+47 92 42 13 86

Send e-post

HS