Hurtigdiagnostikk

Det kreves effektive og raske løsninger pga. utfordringer med hensyn til sykehusinfeksjoner, bakterieresistens, behov for hurtigdiagnostikk av kritisk syke pasienter og avklaring i forhold til isolasjon.

Triolab er leverandør av en rekke ulike systemer for hurtig analysering av ulike agens/prøvematerialer ved hjelp av molekylær metodikk og innenfor mikrobiologi. En fellesnevner for våre produkter innen dette feltet er moderne og innovative systemer, raske resultater med høy kvalitet, enkel håndtering og lite «hands on».

Vi tilbyr både multipleks og singel/dupleks tester/paneler. Vi leverer tester/paneler innenfor bakteriologi, virologi, sopp og resistens, samt genetikk.

Produkter