Primærhelsetjeneste

Triolab har lang erfaring innen primær- og kommunalhelsetjenesten både når det gjelder behov ute i feltet og innen diagnostiske produkter. 

Vårt team har høy kompetanse innen flere fagområder, og mer spesifikt innen hematologi og celleteller. Vi tilbyr trygge og anerkjente instrumenter og et høyt servicenivå innen hematologi (anemi og infeksjonsstatus/CRP), diabeteskontroll og hurtigdiagnostikk. 

Vi tilbyr også mer spesialiserte instrumenter innen blodgass og hjerte-/akuttmarkører til den kommunale helsetjenesten med ansvar for kommunale akutte døgnplasser.

Les mer nedenfor om våre produkter for primær- og kommunalhelsetjenesten og ta gjerne kontakt med våre  produktsjefer for rådgivning.