Hva gjør du når kontrollen ikke går inn?

 

Forfatter: Catherine Pettersen - Markeds- og supportansvarlig / HemoCue-spesialist

 

Du er i gang med å ta de ukentlige internkontroller på din lab. Du utfører alle kontroller ifølge samme prosedyre som du alltid bruker og der…. skjer det: den ene kontrollen er utenfor det godkjente avviksområdet. Hva gjør du?

Det er noen små ting du kan kontrollere selv før du tar kontakt med leverandøren for en eventuell service.

Nedenfor finner du beskrivelse av mulig feil og hva du kan gjøre. Det er ikke sjeldent man klarer å feilsøke og finner årsaken ved å gå gjennom disse punktene.

 

Hva kontrollerer man egentlig?

Først kan det være nyttig å repetere hva analysering av et kontrollmateriale med kjent verdi betyr.

Når man analyserer en kontroll kontrollerer man tre ting:

 • instrumentets ytelse
 • kyvettens ytelse (reagenset)
 • brukerens prosedyre

Det betyr at kontrollresultatet gir en indikasjon på om det er feil på én av disse tre faktorene, men uten å gi nøyaktig svar på hvilken. Nettopp det man kan forsøke å finne ut med eliminasjonsmetoden.

 

Kontrollprotokollen

Hvordan kontrollprotokollen ser ut kan også gi en indikasjon på hvilken faktor/systemkomponent som er feil.

 


 

Slik leser du fasittabellen på Eurotrol Glucotrol NG korrekt!

Les riktig verdi, avhengig av ditt instrument. 

Enheten er mmol/l og alle instrumentene i Norge er plasmakalibrert.

Klikk på bildet under for å forstørre.

 


 

Trenger du hjelp?

Ta kontakt!

Catherine Pettersen

Markeds- og supportansv.

Primærhelsetjeneste / Veterinærområde

+47 47 97 42 49

Send e-post

CP Hode

Plutselig utenfor fasitområdet

Her er verdiene fine og jevne over tid, før siste verdien plutselig ligger utenfor godkjent avviksområdet. 
Dette gir en indikasjon på at instrumentets kalibrering er fin og jevn og at det, mest sannsynlig, er enten kontrollens eller kyvettens kvalitet som er blitt forringet.

Ustabile verdier

Her er alle verdiene, bortsett fra den siste, innenfor det godkjente avviksområdet, men presisjonen er for dårlig. Dette mønstret gir en indikasjon på at instrumentets kalibrering er ustabil og trenger service. 

Det kan også være tegn på ulike prosedyrer fra gang til gang.

Gradvis økende avvik

Dette mønstret gir indikasjon på at det enten kan være instrumentets kalibrering eller kontrollen som blir dårlig etter hvert.

Feilsøking 

 • Riktig kontrollmateriale til riktig instrument/analyse: det skjer sjeldent men det skjer faktisk, hektiske arbeidsdager kan gjøre at man forveksler Glucotrol-NG med Hemotrol.
   
 • Sjekk at både kontrollmateriale og kyvettene er innenfor utløpsdatoen. Pass på at makstid etter åpning for kontrollene: 31 dager. Har du glemt å notere når kontrollen ble åpnet, åpne opp en ny flaske og analyser på nytt.
   
 • Rengjør instrumentets optikkenhet med en Hemocue Cleaner 
   

Videre feilsøking:

Merk! Det er viktig å feilsøke med eliminasjonsprinsippet, dvs. prøv ett tiltak om gangen, enten med ny kyvette/ny kyvettelot eller ny kontrollflaske/kontrollot. Ikke begge på en gang.

Hvis det ikke hjelper med ny kontroll, eller/og nye kyvetter ta kontakt med oss for å vurdere en service på instrumentet.

I noen sjeldne tilfeller kan det også være en produksjonsfeil på visse lotnr av kontroller eller kyvetter.