Hvilket kontrollnivå bør vi velge?

 

Forfatter: Catherine Pettersen - Markeds- og supportansvarlig / HemoCue-spesialist

 

Kontrollmaterialer finnes oftest i 2 nivåer eller flere. Tanken bak flere nivåer er ikke å analysere alle nivåer rutinemessig, men å ha et bredt utvalg som dekker ulike kliniske bruksområder. 

På HemoCue-systemer kan det være opp til 5 nivåer å velge mellom og det kan derfor være utfordrende å vite hvilket/-e nivå/-er man skal velge.

Anbefalingene nedenfor gjelder primært for glukose og hemoglobin.

 

To nivåer er best

Både for glukose og hemoglobin anbefaler vi å veksle mellom to nivåer hvis man velger å analysere bare én kontroll om gangen, eller å analysere to forskjellige nivåer hver gang. Det er mest hensiktsmessig å velge nivåer der de fleste av pasientene ligger, avhengig av pasientgruppen man har. På den måten sikrer man at systemet er lineært i et større verdiområde som er relevant for pasientgruppen.

 

Cut-off-verdi for diagnostisering og/eller behandling

Hvis man velger bare ett nivå om gangen, bytter man også nivå hver gang man bytter kontrollflaske. Annen hver gang bør også ett av nivåene være i det nivået der diagnostisering og/eller behandlingsbeslutning blir tatt, . Dette avhenger igjen av pasientgruppen man har.                                               

 

Unngå søl...

... når du åpner kontrollflasker fra Eurotrol. Følg prosedyren og pass på å knipse korken bestemt før åpning. 

 


 

Husk!

Kontrollflasker fra Eurotrol er holdbare i 31 dager etter åpning.

Eksempler for Hb 201+ / Hb 801:

Det vil det være lurt for en helsestasjon, med ansvar for gravidomsorgen i kommunen, å kontrollere sitt hemoglobinsystem med både lavt og normalt nivå, siden en del gravide har et nokså lavt hemoglobin under deler av svangerskapet.

Det motsatte eksemplet vil være en institusjon som følger opp idrettsutøvere. For dem vil det være en fordel å veksle mellom normalt og høyt nivå, da idrettsutøvere generelt sett har et relativt høyt hemoglobinnivå i forhold til resten av befolkningen.

Eksempler for Glucose 201+/201 RT:


Et legekontor med mange forskjellige pasientgrupper bør velge et normalt nivå (nivå 2) og supplere med et høyere nivå, enten nivå 3 eller 4.

En nyfødt-avdeling på sykehus bør velge nivå 1 (lavt) og supplere med nivå 2, da behandlings beslutningen vil være i det lave nivået.