Hvor ofte bør vi analysere kontroller?

Forfatter: Catherine Pettersen - Markeds- og supportansvarlig / HemoCue-spesialist

 

Vi får jevnlig spørsmål om hvor ofte HemoCue-instrumenter må kalibreres med kalibrator. HemoCue-instrumenter er fabrikkalibrerte og behøver i utgangspunktet ingen re-kalibrering. Kontrollmaterialet blir ofte referert til som kalibrator, men det er det ikke. 

  

Hva er intern kvalitetssikring?

Kontrollmaterialet er en væskekontroll med kjent verdi for å utføre kvalitetssikring på et instrument. Intern kvalitetssikring dreier seg imidlertid om mer enn instrumentkontroll. Når man analyserer et kontrollmateriale med kjent fasitverdi kontrollerer man hele systemet:

  • instrument
  • reagens (kyvetter)
  • prosedyre

 

Hvor ofte?

Aller helst bør man analysere internkontroll hver gang man bytter til en ny reagenslot. Som et minimum er det anbefalt å analysere intern kontroller en gang i uken. Enkelte institusjoner bruker sitt HemoCue-instrument lite/sjeldent og spør om det er da nødvendig å analysere hver uke. Vi anbefaler da å analysere kontroller dagen instrumentet er i bruk, før man starter med pasientprøver. 

 

Dokumentere

Det er også viktig å ha en god rutine for å dokumentere kvalitetssikring på sitt laboratorie. HemoCue har utarbeidet egne kontrollprotokoller for de fleste systemer de produserer. Disse finner under dokumenter.


Like viktig som å dokumentere kvalitetssikring er å finne ut hvor feilen ligger, samt å dokumentere tiltak for å løse problemet. Se spørsmål «Hva gjør du når kontrollen ikke går inn

 

 

 


 

 


 

Har du spørsmål om kontroller?

Ta kontakt!

Catherine Pettersen

Markeds- og supportansv.

Primærhelsetjeneste / Veterinærområde

+47 47 97 42 49

Send e-post

CP