Sebia Capillarys 3 Tera MC

Kapillærelektroforesesystemet Capillarys 3 Tera MC er et fleksibelt system som kan bygges ut ved behov.

Utvid kapasitet for kapillærelektroforese med en loaderenhet

For store sykehus eller laboratorier med høyt prøveantall kan det være nødvendig med økt kapasitet. Sebia har utviklet et fleksibelt system som består av et Capillarys 3 Tera instrument, samt en enhet for prøvepåsetting og avtaking av rack (loader). En loader koblet til en Capillarys 3 Tera kalles MC. Maksimalt kan man koble 3 loadere til 3 Capillarys 3 Tera, MC3. Resultatet er mulighet til å laste så mye som 700 prøver samtidig ved start.

For sykehus eller laboratorier med høyt prøveantall kan det være nødvendig med økt kapasitet, utover det Capillarys 3 Tera kan prestere. 

Et fleksibelt system

For å møte hvert laboratorium sitt behov har Sebia utviklet flere løsninger der instrumentene kan benyttes ut ifra ønsket funksjon

  • Hvis ønskelig kan man ha ett instrument dedikert for én spesifikk analyse eller så kan hvert enkelt instrument analysere flere av de samme metodene
  • Man kan laste inn prøver direkte på instrument uten å gå via loader-enhet når det er ønskelig
  • Instrumentet håndteres på lik linje som en stand alone Capillarys 3 Tera

Capillarys 3 Tera MC systemet er et fleksibelt system med en loader som kan bygges ut med en eller to ekstra instrumenter etter behov.    

Stor kapasitet

  • Med opptil 36 kapillær som jobber simultant produserer man store mengder resultater på kort tid
  • Flere instrumenter vil alene kunne øke kapasiteten, men med en loader vil man mer enn firedoble antall prøver man kan laste simultant
Metode      Throughput (tester/time)
Protein 6 (serum) 243
Protein 6 (urin) 238
Immunotyping (serum eller urin) 27
HbA1c 176
Hemoglobin 176
CDT 179

 

Les mer om Capillarys 3 Tera MC her.

CE-merket ja
Prøvemateriale serum, urin og/eller fullblod
Mål MC3 (L x B x H) 467 x 77 x 55cm
Vekt MC3 380 kg

Må jeg bruke loaderenheten dersom jeg kun skal sette på noen få rack?

Nei, det trenger du ikke. Loaderenheten er primært ment dersom man har mange rack, men det er heller ikke noen problem å benytte den selv om man har få rack som skal lastes.


Hvorfor bør jeg kjøpe en MC2 fremfor 2 stk Capillarys 3 Tera stand alone instrumenter?

Ved å ha loaderenheten har du muligheten til å laste på flere prøver samtidig, og walk away tiden fra instrumentet blir derfor større. Instrumentet henter selv inn prøver, og transporterer de systematisk tilbake til loaderenheten etter endt analyse.


Er det andre reagenser og forbruksmateriell for MC1/MC2/MC3 enn Capillarys 3 Tera?

Nei, siden det er samme instrument, men loaderenheten som skiller de benyttes akuratt de samme reagensene. Det betyr at touchskjermen på instrumentet, samt resultathåndtering i Phoresis er helt identisk.

Snakk med oss om dette produktet

Karen Engen

Produktsjef

+47 93 61 22 37

Send e-post

KE

Relaterte produkter