Sebia Hydrasys 2 Scan Focusing

Hydrasys 2 Scan Focusing er et semiautomatisk instrument til både gelelektroforese og isoelektrisk fokusering.

Hydrasys 2 Scan Focusing er et semiautomatisk instrument til både gelelektroforese og isoelektrisk fokusering med mulighet for scanning av gel i samme instrument.

 • Ferdige programmer til alle tilgjengelige analyser (inkludert farging og tørking av gel).
 • Standardiserte geler og prosedyrer gjør at man enkelt kan ta i bruk nye analyser.
 • Migrasjon og farging foregår i separate rom i instrumentet og kan brukes uavhengig av hverandre.
 • Scan av gel blir overført til egen PC hvor resultater bearbeides med Phoresis programvaren, samme programvare som på Capillarys.
 • Enkelt vedlikehold og desinfisering av instrument.

Ønsker man automatisk applikasjon av prøver til Hydrasysmetoder som krever mye pipettering, kan man benytte Sebias pipetteringsstasjon Assist. 

Mange tilgjengelige metoder

 • Proteinelektroforese og Immunfiksering av serum og urin
 • Lipoproteiner
 • Isoenzymer
 • Transferrin isoenzym
 • Hemoglobin
 • Isoelektrisk fokusering av spinalvæske
 • A1AT
 • Hydrashift 2/4 Daratumumab
 • Isatuximab 

Von Willebrand

Nye analyser utvikles stadig, og den siste analysen er Hydragel 5 Von Willebrand Multimers.
Von Willebrand-faktor (vWF) er et multimert protein som er viktig for blodplateadhesjon og aggregering der det er vaskulær skade. Dette proteinet fungerer som en bro mellom blodplatereseptorer og subendotelialt kollagen. Sebia sin Hydragel 5 Von Willebrand Multimers kit er klar til bruk. Mønsteret er klart og enkelt å tyde. Metoden gir svar innen 6-7 timer.

Les mer om Hydrasys 2 Scan Focusing på produsentens nettside her.

Snakk med oss om dette produktet

Karen Engen

Produktsjef

+47 93 61 22 37

Send e-post

KE