Infeksjonsstatus - Leukocytter/CRP

Nedenfor finner du korte artikler om vanlige infeksjonsparametere og mer spesifikt om hematologiske infeksjonsparametere.

Hematologi tilpasset primærhelsetjenesten er vårt spesialfelt og er du interessert i dette temaet kan du også se under Anemi - Celletellere.  

 

Eosinofile granulocytter og nye KOLS-retninslinjer

Biomarkører og infeksjonsstatus

Hvordan tydeliggjøre infeksjonsbildet?

En fordel for ditt legekontor også?

Umiddelbar klarhet - selv når CRP er utydelig