Hvordan tydeliggjøre infeksjonsbildet?

Forfatter: Catherine Pettersen, HemoCue spesialist

 

Kommunens mest sårbare pasienter

Inneliggende pasienter på sykehjem, KAD-avdelinger eller helsehus har som regel et komplisert sykdomsbilde, noe som kan gjøre infeksjonsdiagnostisering utfordrende. Det er like fullt viktig å unngå unødvendig antibiotikabehandling og samtidig sikre at en bakteriell infeksjon blir behandlet så fort som mulig.

Del av utfordringen er at ikke alle infeksjonstyper lar seg diagnostisere med infeksjonsparametere i blodet. En annen utfordring er at de ulike infeksjonsparameterne også har ulik responstid. Derfor kan det være nyttig å se på flere parametere for å få mer klarhet.

 

Utfordringer med CRP

CRP er den hyppigst brukte infeksjonsparameteren i blod, men lett forhøyede verdier kan være utfordrende å tolke hos eldre pasienter med komorbiditet. Siden CRP egentlig er en inflammasjonsmarkør kan en del av disse pasientene ha en lett forhøyet CRP til vanlig, for eksempel grunnet andre inflammatoriske prosesser.

Lett forhøyede CRP-verdier kan ofte sees ved virusinfeksjon, men kan også reflektere en bakteriell infeksjon tidlig i forløpet. Dette fordi CRP øker først 6 – 12 timer etter infeksjonstart og når sitt maksimum i opptil 48 timer etter det.

Derfor kan det være vanskelig å tyde infeksjonsbildet bare med CRP-verdien.

 

Hvordan kan man raskt få mer klarhet?

En annen infeksjonsparameter er leukocytter/hvite blodlegemer. Disse er inndelt i flere undergrupper og tolkning av forholdet mellom de forskjellige hvite blodlegemer kan gi en god indikasjon på om infeksjonen er av bakteriell eller viral karakter.

Siden leukocytter – og mer spesifikt de nøytrofile granulocyttene - øker raskere enn CRP ved bakteriell infeksjon kan det være nyttig å se på en differensialtelling av leukocyttene i tillegg til CRP. 

Ved virusinfeksjon derimot, ser man ofte en økning av lymfocyttene.

Unik i sitt slag, gir leukocyttelleren HemoCue® WBC DIFF Analyzer resultat på totalt antall leukocytter + en 5-parts differensialtelling på under 5 minutter

 

Kjent kyvetteteknologi

WBC DIFF Analyzer benytter HemoCues kjente kyvetteteknologi, som mange kjenner igjen fra hemoglobinmåling. Både venøst og kapillært blod kan analyseres.

Instrumentet er lite og brukervennlig og med batterier kan det benyttes på en mobil prøvetakingstasjon.

 

 

Se og hør om et "pasientkasus" fra Hjerterom Sykehjem


 

"Det er en stor fordel at det går fort. Innsendte prøver får vi svar på tidligst dagen etter.
Det kan være for sent. Et døgn ventetid er et døgn for mye"

Ved Lillehammer Helsehus

 

Les mer om dette produktet

HemoCue® WBC DIFF Analyzer

Leukocytteller med 5-parts differensialtelling

123504 WBC DIFF Analyzer No Background

Snakk med oss om dette produktet

Nina Rismyhr

Produktsjef

+47 92 02 57 31

Send e-post

NR Hvit

Martin Oma

Produktsjef

+47 92 46 21 56

Send e-post

MO