Medisinsk biokjemi FUI

Triolab representerer flere leverandører innen lab, noe som gir oss et vidt sortiment av instrumenter, reagenser, interne og eksterne kontroller. 

For molekylærdiagnostike analyser, se Molekylær diagnostikk.