Stago STA Compact Max3

Et helautomatisk og selektivt koagulasjonsinstrument.

STA Compact Max3

Helautomatisk selektivt koagulasjonsinstrument for mellomstore laboratorier på sykehus, veterinærklinikker og legevakt

 • Analyseprinsipper: Kromogene substratanalyser, klotdeteksjon og immunologiske analyser
 • Mekanisk viskositetsbasert klot deteksjons system
 • Preanalytisk sjekk modul
 • Automatisk omkjøring og fortynning
 • Enkel reagenshåndtering og kalibrering
 • Flere pre-kalibrerte metoder
 • Instrumentet gir mulighet for cap-piercing
 • Grafisk brukergrensesnitt med touch-screen
 • Login alternativer med ulike tilgangsnivåer
 • Windows operativsystem
 • Åpent system for alternative reagenser
 • Positiv identifikasjon av prøver og reagenser
 • Barkodemerkede reagenser med all nødvendig informasjon
 • Analysekapasitet; > 80 tester/time
 • Antall prøveposisjoner; 96 prøver
 • 45 posisjoner for reagenser, kontroller og kalibratorer
 • Kan kobles til STA Coag Expert for utvidet funksjonalitet og informasjonsutveksling på tvers av instrumentmodeller og lokasjoner 

Les mer på produsentens nettside her:

Snakk med oss om dette produktet

Reidun Stenbakken

Produktsjef

+47 98 20 91 90

Send e-post

RS

Relaterte produkter