Tecan D300e Digital Dispenser

Tecan Digital Dispenser kan tilsette, fortynne og titrere volum ned til 11 pL.

Gjør det enkelt

Repeterende manuell pipettering og tidkrevende seriefortynninger for legemiddelanalyser hører fortiden til. Kombinatoriske tester på medikamenter («Drug-Drug» titreringsstudier og kombinatoriske oppsett) som er upraktiske og vanskelige å sette opp manuelt, gjøres enkelt med Tecan D300e.

Med Tecan sin D300e Digital Dispenser kan du automatisk dispensere hvilket som helst volum, til hvilket som helst plateformat på en rask og enkel måte. Pipettér væske til kassetten og la instrumentet gjøre resten.

Tilsetter, fortynner og titrerer

Det er et enkelt oppsett for titrering av medikamenter for IC50 og EC50 bestemmelser. Synergitester utføres med flere forskjellige væsker.

Tecans digitale dispenser kan tilsette, seriefortynne og titrere volum fra 11 pL til 10 μl i hvilken brønn som helst i 12, 24, 48, 96, 384 eller 1536 formatet.

Enormt tids- og reagensbesparende

  • Eliminerer flere trinn fra arbeidsflyten, slik at du kan sette opp og kjøre analyser på en brøkdel av tiden.
  • Reduserer manuell pipettering, slik at forskere kan fokusere på mer viktige oppgaver og redusere belastningsskader.
  • Øker prøvegjennomstrømning med enkel, men sofistikert programvare og applikasjonsfokuserte veivisere.
  • Beregner automatisk alle konsentrasjoner og volumer for raskere og enklere plate oppsett

Application Wizards

  • Enkel programmering av komplekse formater.
  • Titration Wizard for rask og praktisk oppsett av fortynningskurver.
  • Synergy Wizard for kombinasjonsscreening av to eller flere forbindelser.
  • Enzyme Wizard lager selv den mest komplekse eksperimentrutinen.
  • PCR Wizard for å minimere (q) PCR-reaksjonene dine, mindre volum av prøver og reagenser.
  • Forhåndsdefinerte væskeklasser eliminerer oppstillingsarbeidet og sikrer presise og nøyaktige resultater hver gang.

Les mer om Tecan D300 Digital Dispenser på produsentens nettside her.

 

Snakk med oss om dette produktet

Morten Thorsholt

Produktsjef

+47 48 05 65 77

Send e-post

Morten Full Size Transparent

Tilhørende produkter