Infeksjonsstatus - Leukocytter/CRP

Både leukocytter og CRP er infeksjonsmarkører som øker raskt ved innsettende infeksjon, men leukocytter øker raskest. Begge parameterne kan analyseres pasientnært, med dedikerte instrumenter. 
En kombinasjon av begge markørene vil kunne gi legen tilleggsinformasjon i mange tilfeller og dermed lette den diagnostiske beslutningen. 

Triolab tilbyr to innovative instrumenter innen infeksjonsstatus:

  • Microsemi CRP celleteller fra Horiba Medical - den eneste celletelleren med CRP inkludert, tilpasset primærhelsetjenesten
  • HemoCue® WBC DIFF - den minste leukocyttelleren på markedet med 5-parts differensialtelling

Begge instrumenter leveres med eget kurs i hematologi tilpasset  primærhelsetjenesten.

Les mer om systemene nedenfor og ta kontakt med våre produktsjefer for å finne løsningen som passer dine behov.