Stago STA R Max3

Et helautomatisk, selektivt og høykapasitet koagulasjonsinstrument.

Helautomatisk selektivt høykapasitets koagulasjonsinstrument til sykehus. 

Fordeler med STA R Max3

 • Analyseprinsipper: Kromogene substratanalyser, klotdeteksjon og immunologiske analyser
 • Mekanisk viskositetsbasert klotdeteksjonssystem
 • Preanalytisk sjekk modul
 • Automatisk omkjøring og fortynning
 • Enkel reagenshåndtering og kalibrering
 • Flere pre-kalibrerte metoder
 • Instrumentet gir mulighet for cap-piercing
 • Grafisk brukergrensesnitt med touch-screen
 • Login alternativer med ulike tilgangsnivåer
 • Windows operativsystem
 • Åpent system for alternative reagenser
 • Positiv identifikasjon av prøver og reagenser
 • Barkodemerkede reagenser med all nødvendig informasjon
 • Analyskapasitet; > 270 tester/time
 • Rackbasert prøve-loading med plass til 215 prøver om bord
 • 70 posisjoner for reagenser, kontroller og kalibratorer
 • Kan kobles til STA Coag Expert for utvidet funksjonalitet og informasjonsutveksling på tvers av instrumentmodeller og lokasjoner
 • Høy fleksibilitet i automasjonsløsninger

Les mer på produsentens nettside her:

Snakk med oss om dette produktet

Reidun Stenbakken

Produktsjef

+47 98 20 91 90

Send e-post

RS

Relaterte produkter