ELITech Aerospray® Gram

Aerospray® Gram fargemaskin fra produsenten ELITechGroup. Hurtig og standardisert fargeprosess for gram preparater. Fargemaskinen oppfyller dagens behov for laboratorier, med et enkelt og intuitivt grensesnitt.

Den mest kostnadseffektive og miljøvennlige løsning for gram farging

Aerospray® Gram gir automatisk fiksering og gramfarging av preparater for videre mikroskopering og vurdering av grampositive og gramnegative mikrober. Bare ferske reagenser påføres objektglassene, slik at krysskontaminering unngås. Tørking ved sentrifugering, slik at preparatene er klare til undersøkelse ved endt farging.

Reagensforbruket er svært lavt og kapasiteten er høy ved bruk av enten 12- eller 30-slide karusell.

Med opsjonen Cytopro® Cytosentrifugerotor, kan instrumentet også benyttes som cytosentrifuge, for oppkonsentrering av prøvemateriale og standardisert applisering på objektglass.

Hovedfordeler

  • Hurtig, automatisert og standardisert fargeprosess for gram preparater
  • Lukket system som gir bedre HMS på din lab
  • Spraykonsept - sikrer lavt reagensforbruk
  • Full sporbarhet
  • Fleksibel fargeprogrammering, slik at man kan skreddersy fargeresultat
  • Farge berørings skjerm, svært brukervennlig og intuitiv programvare

Les mer på ELITechGroup sin nettside her.

CE-merket Ja
Klinisk bruksområde Automatisert farging av Gram preparater
Konsept Helautomatisk fiksering og farging via spraykonsept
Parametere Differensiering mellom Gram positive og Gram negative bakterier
Prøvemateriale Blodkultur og andre prøvematerialer
Analysetid Fra 6 – 10 minutter
Mål (L x B x H) 57 x 54 x 25cm, h = 58 cm ved åpent toppdeksel
Vekt 15,8 kg
Operasjonell temperatur/luftfuktighet 15 to 30 °C, < 80%
Kvalitetssikring QC preparater tilgjengelig, slide inneholder en gram positiv stamme (staph.aureus) og en gram negativ stamme (e.coli)
Opsjon CytoPro cytosentrifuge

Er Aerospray® Gram helautomatisk?

Ja, instrumentet utfører hele fargeprosessen, inklusive fiksering, samt tørker preparatene ved sentrifugering, slik at de er klare til mikroskopering


Er det fare for krysskontaminering av preparatene?

Nei, på grunn av systemets spraykonsept, appliseres kun ferskt fargereagens på hvert enkelt preparat. Ingen kontakt mellom preparater, og ikke felles bruk av/kontakt med samme reagens for ulike preparater.


Bruker instrumentet mye fargereagens under fargeprosessen?

Nei, reagensforbruket er meget lavt, på grunn av spraykonsept, der kun absolutt nødvendig mengde reagens appliseres på hvert preparat.


Hva er CytoPro® rotor?

CytoPro® rotor er en opsjon som kan kjøpes i tillegg til Aerospray® Gram. Dette innebærer en rotor som enkelt kan settes i instrumentet og omgjøre instrumentet til en cytosentrifuge, med ett enkelt håndgrep.

Se Aerospray® teknologien her.

Snakk med oss om dette produktet

Jørn Kolberg

Produktsjef

+47 98 20 91 92

Send e-post

JK (1)

Relaterte produkter