ELITech Aerospray® Hematology Pro

Hurtig og standardisert fargeprosess for blodutstryk, benmarg, malaria og spinalvæske. Fargemaskinen oppfyller dagens behov for laboratorier med et enkelt og intuitivt grensesnitt.

Optimal blodcelle morfologi med Aerospray® Pro

Automatisert fargesystem som gir raske, standardiserte resultater for blodutstryk, benmarg, malariapreparat, spinalvæske med mer. Bare ferske reagenser påføres objektglassene, slik at krysskontaminering unngås. Tørking ved sentrifugering, slik at preparatene er klare til undersøkelse ved endt farging.

Reagensforbruket er svært lavt og kapasiteten er høy ved bruk av enten 12- eller 30-slide karusell.

Med opsjonen Cytopro® Cytosentrifugerotor, kan instrumentet også benyttes som cytosentrifuge, for oppkonsentrering av prøvemateriale og standardisert applisering på objektglass.

Hovedfordeler

  • Hurtig og standardisert fargeprosess for blod- og benmargsutstryk
  • Lukket system som gir bedre HMS på din lab
  • Spraykonsept - sikrer lavt reagensforbruk
  • Full sporbarhet
  • Fleksibel fargeprogrammering, slik at man kan skreddersy fargeresultat
  • Farge berørings skjerm, svært brukervennlig og intuitiv programvare

Les mer på ELITechGroup sin nettside her.

CE-merket Ja
Klinisk bruksområde Farging av blodutstryk, benmargsutstryk og malariapreparater
Konsept Helautomatisk fiksering og farging via spraykonsept
Parametere Blodcelle morfologi, farget med MGG, Wright Giemsa, med flere
Prøvemateriale Fullblod, benmarg, spinalvæske
Analysetid Fra 6-10 minutter
Mål (L x B x H) 57 x 54 x 25cm, h = 58 cm ved åpent toppdeksel
Vekt 15,8 kg
Operasjonell temperatur/luftfuktighet 15 til 30°C, < 80%
Opsjon CytoPro rotor cytosentrifuge

Er Aerospray® PRO helautomatisk?

Ja, instrumentet utfører hele fargeprosessen, inklusive fiksering, samt tørker preparatene ved sentrifugering, slik at de er klare til mikroskopering.


Er det fare for krysskontaminering av preparatene?

Nei, på grunn av systemets spraykonsept, appliseres kun ferskt fargereagens på hvert enkelt preparat. Ingen kontakt mellom preparater, og ikke felles bruk av/kontakt med samme reagens for ulike preparater.


Bruker instrumentet mye fargereagens under fargeprosessen?

Nei, reagensforbruket er meget lavt, på grunn av spraykonsept, der kun absolutt nødvendig mengde reagens appliseres på hvert preparat.


Hva er CytoPro® rotor?

CytoPro® rotor er en opsjon som kan kjøpes i tillegg til Aerospray® Dette innebærer en rotor som enkelt kan settes i instrumentet og omgjøre instrumentet til en cytosentrifuge, med ett enkelt håndgrep.

Kan man farge malaria prparater på Aerospray® PRO?

Ja, produsenten har prosedyre for dette.


Kan man programmere flere fargemetoder?

Ja, man kan programmere og tilpasse opp til 12 ulike fargemetoder. Fra produsenten ligger det inne både MGG, Wright Giemsa med flere fargemetoder, i instrumentet.

Se Aerospray® teknologien her.

Snakk med oss om dette produktet

Jørn Kolberg

Produktsjef

+47 98 20 91 92

Send e-post

JK (1)

Relaterte produkter