Transkutan blodgass

Transkutan overvåking brukes til pasienter som trenger kontinuerlig og ikke-invasiv overvåking av oksygen og ventilasjon. Gjennom en sensor som er festet til huden, diffunderer blodgassene gjennom huden og detekteres og måles.

Triolab leverer gode løsninger for måling av transkutane blodgasser.

Produkter