Scil Vet SA

Liten urinanalysator med holografiteknologi

Urinsedimentanalyse med minimal håndtering

Undersøkelse av urin i mikroskop er nødvendig i mange kliniske situasjoner, men det er tidkrevende. Scil Vet SA løser den utfordringen med en helautomatisert analyse, uten behov for sentrifugering.

 

Praktisk og tidsbesparende

Scil Vet SA er en praktisk, liten og tidsbesparende analysator for urinsedimentanalysering. Instrumentet erstatter sentrifugering, manuell mikroskopering og klassifisering av blodceller, epitelceller, krystaller, sylindere og bakterier på under 4 minutter.


Holografisk mikroskopi

Scil Vet SA bruker holografisk mikroskopi for å detektere og klassifisere urinsedimenter. I motsetning til mikroskopi, som kun bruker forstørrelse av urinkomponenter, sender scil Vet SA en referanselysbølge gjennom prøven. Lysbølgens karakteristikk blir endret av sedimentenes form, avhengig av sedimentets interne og eksterne struktur. Endringen i lysbølgen detekteres av en bildesensor og analyseres. Sedimentene klassifiseres og bildet vises.

Les mer om Scil Vet SA

https://www.scilvet.com/products/laboratory-diagnostics/productrange/201/product/586 

CE-merket ja
Parametere erytrocytter, leukocytter, epitelceller (skvamøse, ikke-skvamøse), krystaller (kalsiumoksalat-dihydrat struvitter, uklassifisert), sylindere, bakterier
Klinisk bruksområde økt kreatinin/urea, unormale funn ved nyrepalpasjon, blodig urin, geriatriske pasienter, pasienter med risiko for å utvikle nyresykdom, hypertyreose, diabetes, ved etylenglykolforgiftning
Dyrearter alle
Prøvemateriale godt blandet primærurin
Prøvevolum 20 µl
Analysetid 3 min
Mål (L x B x H) 12,8 x 9,4 x 3,3 cm
Vekt 0,2 kg

 

Snakk med oss om dette produktet

Marit Bergseng

Produktsjef

+47 48 89 48 36

Send e-post

MB

Martin Oma

Produktsjef

+47 92 46 21 56

Send e-post

MO

Nina Rismyhr

Produktsjef

+47 92 02 57 31

Send e-post

NR Hvit