Gul varseltrekant på HemoCue WBC DIFF-resultat - Hva betyr det?

 

Forfatter: Catherine Pettersen - Markeds- og supportansvarlig / HemoCue-spesialist

 

Ikke en feilkode

Gul varseltrekant ved diff-resultatet, så-kalt flagg, er ikke en feilkode, men en beskjed om at resultatet på differensialtellingen ikke er sikkert og at det må bekreftes av et eksternt laboratorium.

Systemet har ikke klart å gjenkjenne og klassifisere celler. Dette kan være pga. abnormale celler (patologiske) men ikke nødvendigvis. Det er derfor veldig viktig at prøven blir undersøkt videre hos samarbeidende laboratorium.

 

Vises en varseltrekant ved diff-resultatet skal ikke resultatet godkjennes! 

Send prøven til samarbeidende laboratorium.

Merk! På instrumenter med serie nr. som begynner med 170937xxxx har man mulighet til å velge at instrumentet bare viser totalt antall leukocytter og ingen tallresultat for differensialtelling når resultatet er usikkert (det kommer flagg istedenfor diff-resultatet). 

Dette kan være en ekstra sikkerhet ved usikkert resultat.

For å velge denne innstillingen gå til Innstillinger og velg Diff-merke innstilling for å endre visning. Fjern haket på valg om numerisk resultat.

Trenger du hjelp?

Ta kontakt!

Catherine Pettersen

Markeds- og supportansv.

Primærhelsetjeneste / Veterinærområde

+47 47 97 42 49

Send e-post

CP Hode