Hurtigdiagnostikk

Triolab er leverandør av flere systemer for hurtiganalysering av ulike agens/ prøvematerialer innenfor molekylær metodikk og mikrobiologi.

Med utfordringer som sykehusinfeksjoner, bakterieresistens, behov for hurtigdiagnostikk av kritisk syke pasienter og isolasjonsavklaring er det behov for effektive og raske løsninger. En fellesnevner for våre produkter innen dette feltet er moderne og innovative systemer, raske resultater med høy kvalitet, enkel håndtering og lite «hands on».

Vi tilbyr både multipleks og singel/dupleks tester/paneler, og leverer tester/paneler innenfor bakteriologi, virologi, sopp og resistens, samt genetikk.

Produkter