Akutt-/hjertemarkører

Med samhandlingsreformen er kommunale helsetjenesten i mye større grad blitt konfrontert til alvorlig syke pasienter der hurtig og nøyaktige resultater blant annet på hjertemarører og/eller akuttmarkører er viktig.

Triolab tilbyr et fleksibelt instrument fra Radiometer som passer like godt på store laboratorier som på mindre avdelinger.

Radiometer utviklet på 1950-tallet verdens første blodgassanalysator, og er en verdensledende leverandør av blodgassinstrumenter. På 2000-tallet utvidet Radiometer sitt repertoar, og AQT90 FLEX er et helautomatisk immunkjemi instrument for enkel og sikker analysering av hjertemarkører og andre akuttparametere, designet for pasientnær testing, med laboratoriekvalitet.

Vi tilbyr også forbruksvarer til Eurolyser Cube-S innen koagulasjon/hjertemarkører.