Hurtigtester - visuell avlesning

Hurtigtester er hyppig brukt i primærhelsetjenesten for å støtte opp under klinikken, hovedsakelig ved infeksjoner (virus- eller bakterielle infeksjoner) men også for å bekrefte svangerskap. Det finnes mange typer og merker å velge mellom, med større eller mindre spesifisitet og sensitivitet og det kan være utfordrende å vite hvilke man skal velge.

Selv om pris er en viktig parameter for valg av hurtigtester, bør helsepersonell være bevisst på kvaliteten og på hva sensitivitet og spesifisitet innebærer. 
Enkelt forklart står sensitivitet for hvor bra testen er til å detektere syke individer og spesifisiteten sier noe om hvor bra testen klarer å ekskludere friske individer. For begge bør prosentandelen være så nær 100 som mulig. Man må også være oppmerksom på at leverandører kan oppgi sensitivitet og spesifisitet ved forskjellige konsentrasjoner, noe som kan gjøre sammenligning ekstra utfordrende.

Vil du vite mer les artikkelen Noklus skrev om temaet i 2019

Triolab tilbyr QuickVue produktserien fra den amerikanske produsenten Quidel, en av ledende produsenter av hurtigtester i verden.
Les mer om hver enkel test under kategoriene nedenfor.

Produkter